Hier vind u alle rapporten en jaarverslagen van de Gemeentelijke Ombudsman

Rapporten van de Ombudsman

Rapporten

Het voormalig Haagse Wijk- en Woonzorg-complex Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt, zal als nieuwe woongemeenschap dienen voor voormalig dak- en thuislozen en voor reguliere sociale huurders. Om deze transformatie mogelijk te maken, maakt de gemeente gebruik van een participatietraject.

De ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de handelwijze van het Expertisepunt Veilig Publieke Taak (het EVPT). Het EVPT is o.a. belast met de behandeling van meldingen van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag van burgers (GIR-meldingen).

De ombudsman vindt het zorgelijk dat de gemeente van een burger verlangt om werk te zoeken, te vinden en te houden en tegelijkertijd niet langer dan een week opvang kan bieden.

Als het 8 maanden duurt om een BRP-registratie te wijzigen van 'nationaliteit onbekend' naar 'staatsloos'. Waar gaat het dan verkeerd?

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente rond het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart

Een gemeentelijke medewerker heeft een particulier perceel betreden, en hiervan uitvoerig foto's gemaakt, zonder zich te wenden tot de eigenaar die op dat moment thuis is.

Ondernemer wil graag een terrasvergunning maar loopt onverwachts tegen een aangepast ORAC-plaatsingsplan aan

Eigenaar heeft een woning aangeschaft als beleggingsobject. Ten tijde van de verkoop komt zij erachter dat een onbekende zich op het huisadres heeft ingeschreven.

De klacht gaat over de weigering de gelegenheid te geven een geluidsopname te maken van een gesprek.

Een hulpmiddel om de haalbaarheid van een plan snel in kaart te brengen, of een procedure waar geen einde aan lijkt te komen?

Een beveiligde én veilige leesomgeving voor de burger.

Rapport over de aanvraag van gehandicapten parkeerplaatsen

Dit onderzoek ziet op een klacht over de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een aanvraag om bijzondere bijstand.