Direct naar content

Over de Gemeentelijke ombudsman

De Ombudsman is er voor het herstellen/verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid. Klachten zijn er om verholpen te worden. De Ombudsman kan dat realiseren door klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk te onderzoeken en vervolgens een aanbeveling te geven voor optimaal handelen van de gemeente.

Het Reuzenrad op de Pier van Scheveningen in Den Haag.

Wie is de ombudsman?

Carina van Eck is sinds 5 juni 2024 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Het is haar taak om toezicht te houden op de manier waarop deze gemeenten zich gedragen naar bewoners en ondernemers.

Dat doet zij samen met een team van onderzoekers. Inwoners kunnen klagen als zij er niet uitkomen met de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg. Of met instanties die namens deze gemeenten werken. De ombudsman onderzoekt of de gemeente zich behoorlijk (netjes) heeft gedragen. De klacht wordt getoetst aan behoorlijkheidseisen. Na een onderzoek geeft de ombudsman een oordeel.

Carina van Eck is sinds 5 juni 2024 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Ze is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van die gemeenten. De Gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.
“Als Gemeentelijke ombudsman wil ik een brugfunctie vervullen tussen de leefwereld van mensen en de systeemwereld. En daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.”

Carina van Eck

Gemeentelijke ombudsman

Eigen onderzoek

Soms vindt de ombudsman het nodig om een groter onderzoek te doen. Bijvoorbeeld als er veel klachten binnenkomen over hetzelfde onderwerp. Maar ook als de ombudsman denkt dat een situatie ernstige gevolgen kan hebben.

Onafhankelijk

De Gemeentelijke ombudsman is onpartijdig. En onafhankelijk. Zij is niet in dienst van de gemeente. En daarom ook niet ondergeschikt aan de gemeente. Haar oordelen, adviezen en conclusies zijn niet bindend. Maar de gemeenten doen vaak wel iets met de conclusies uit een onderzoek.

Infographic klachtenbehandeling

Download infographic

De ombudsman

Carina van Eck is sinds 5 juni 2024 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Ze is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van die gemeenten.

Met haar uitgebreide achtergrond, met rollen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en het Ministerie van Justitie, evenals haar werk voor het VN-vluchtelingenprogramma, brengt Carina een schat aan ervaring en een diep begrip van de complexe uitdagingen waarmee burgers geconfronteerd kunnen worden. Deze ervaringen zullen haar goed van pas komen in haar streven om de kwaliteit van de gemeentelijke diensten te verbeteren.

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben ook een Jeugdombudsman: Yvette Nass. Zij is ook de plaatsvervanger van Carina van Eck. Meer informatie over Yvette Nass vindt u hier.

Carina van Eck is sinds 5 juni 2024 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Ze is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van die gemeenten.
"Samen kunnen we werken aan een transparantere, toegankelijkere en rechtvaardigere gemeente.”

Carina van Eck

Ombudsman

Nevenfuncties

Carina van Eck heeft de volgende nevenfuncties:

  • Vice-Voorzitter Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) (bezoldigd)
  • Bestuurslid Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (bezoldigd)
  • Bestuurder van stichting Discriminatie.nl Den Haag (onbezoldigd)
Lampen van de fietsoversteek plaats bij de Zoetermeerse Rijweg in Den Haag

Klachtenregeling van de gemeentelijke ombudsman

Download regeling

Organisatie

Carina van Eck en Yvette Nass worden ondersteund door een team van ongeveer 15 betrokken en deskundige medewerkers.  Beide ombudsmannen werken voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Per jaar ontvangen de ombudsmannen ongeveer 1000 klachten.

Inloopspreekuur in een bibliotheek in Den Haag

De ombudsman is er voor alle inwoners

Iedere inwoner of ondernemer of professional kan ons om hulp vragen. We bieden een luisterend oor. En de ombudsman vindt het belangrijk om zaken op te lossen. Soms door direct contact op te nemen met de gemeente. Soms door verder onderzoek te doen.

Atrium van het Stadhuis van Den Haag