Direct naar content

Over de Gemeentelijke ombudsman

De Ombudsman is er voor het herstellen/verbeteren van de relatie tussen de burger en de (gemeentelijke) overheid. Klachten zijn er om verholpen te worden. De Ombudsman kan dat realiseren door klachten professioneel, onafhankelijk en vertrouwelijk te onderzoeken en vervolgens een aanbeveling te geven voor optimaal handelen van de gemeente.

Het Reuzenrad op de Pier van Scheveningen in Den Haag.

Wie is de ombudsman?

Addie Stehouwer is de Gemeentelijke ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Het is haar taak om toezicht te houden op de manier waarop deze gemeenten zich gedragen naar bewoners en ondernemers. Dat doet zij samen met een team van onderzoekers. Inwoners kunnen klagen als zij er niet uitkomen met de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg. Of met instanties die namens deze gemeenten werken. De ombudsman onderzoekt of de gemeente zich behoorlijk (netjes) heeft gedragen. De klacht wordt getoetst aan behoorlijkheidseisen. Na een onderzoek geeft de ombudsman een oordeel.

Portret van Gemeentelijk Ombudsman Addie Stehouwer

Eigen onderzoek

Soms vindt de ombudsman het nodig om een groter onderzoek te doen. Bijvoorbeeld als er veel klachten binnenkomen over hetzelfde onderwerp. Maar ook als de ombudsman denkt dat een situatie ernstige gevolgen kan hebben.

Onafhankelijk

De Gemeentelijke ombudsman is onpartijdig. En onafhankelijk. Zij is niet in dienst van de gemeente. En daarom ook niet ondergeschikt aan de gemeente. Haar oordelen, adviezen en conclusies zijn niet bindend. Maar de gemeenten doen vaak wel iets met de conclusies uit een onderzoek.

Infographic klachtenbehandeling

Download infographic

De ombudsman

Addie Stehouwer (zij/haar) is sinds 2020 de ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Addie Stehouwer studeerde rechten in Groningen en was meer dan 20 jaar rechter in geschillen tussen burgers en de overheid. Ze was ook acht jaar de plaatsvervanger van de Nationale ombudsman. Naast haar werk als ombudsman behandelt ze ook de klachten over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ze vervult een aantal nevenfuncties. Addie Stehouwer is getrouwd. Haar gezin bestaat uit kinderen, hun partners en kleinkinderen. De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben ook een Jeugdombudsman: Yvette Nass. Zij ook de plaatsvervanger van Addie Stehouwer. Meer informatie over Yvette Nass vindt u hier.

"Het is belangrijk om klachten van inwoners op te lossen én om de gemeenten te helpen het een volgende keer beter te doen."

Addie Stehouwer

Ombudsman

Nevenfuncties

Addie Stehouwer heeft de volgende nevenfuncties:

  • Voorzitter afdeling klachtbehandeling van de Commissie Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) (bezoldigd)
  • Voorzitter klachtencommissie van het Juridisch Loket (bezoldigd)
  • Bestuurder van stichting Den Haag Meldt (onbezoldigd)
  • Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (onbezoldigd)
Lampen van de fietsoversteek plaats bij de Zoetermeerse Rijweg in Den Haag

Klachtenregeling van de gemeentelijke ombudsman

Download regeling

Organisatie

Addie Stehouwer en Yvette Nass worden ondersteund door een team van ongeveer 15 betrokken en deskundige medewerkers.  Beide ombudsmannen werken voor de gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Per jaar ontvangen de ombudsmannen ongeveer 1000 klachten.

Inloopspreekuur in een bibliotheek in Den Haag

De ombudsman is er voor alle inwoners

Iedere inwoner of ondernemer of professional kan ons om hulp vragen. We bieden een luisterend oor. En de ombudsman vindt het belangrijk om zaken op te lossen. Soms door direct contact op te nemen met de gemeente. Soms door verder onderzoek te doen.

Atrium van het Stadhuis van Den Haag