Direct naar content

Transformatie Willem Dreeshuis naar zorgcomplex

Rapport

Het voormalig Haagse Wijk en Woonzorgcomplex Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt, zal als nieuwe woongemeenschap dienen voor voormalig dak- en thuislozen en voor reguliere sociale huurders. Om deze transformatie mogelijk te maken, maakt de gemeente gebruik van een participatietraject. De omwonenden van het complex hebben hierover een klacht ingediend.

Zij voelen zich onvoldoende gehoord en beklagen zich over inadequate inspraakmogelijkheden bij het participatietraject. Ook beklagen zij zich erover dat aangrenzende scholen niet (tijdig) zijn geïnformeerd over de huisvesting en dat relevante informatie in het traject niet, niet op tijd, onvolledig of incorrect van de gemeente is ontvangen, waarbij zelfs sprake zou zijn geweest van tegenstrijdige informatie. Het gaat daarbij om drie onderzoeksrapporten.