Direct naar content

Handelswijze van het Expertisepunt Veilige Publieke Taak

Rapport

De ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de handelwijze van het Expertisepunt Veilig Publieke Taak (het EVPT). Het EVPT is o.a. belast met de behandeling van meldingen van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag van burgers (GIR-meldingen).