Direct naar content

Een bijzondere bijstand met een bijzonder lang staartje

Rapport

Klager is een voormalig dak- en thuisloze man met schulden. Hij ontvangt geruime tijd een dak- en thuisloze uitkering van de gemeente. Tijdens die periode is zijn consulent uitgevallen en vervangen door een collega consulent. Onder de nieuwe consulent heeft de gemeente de uitkering stopgezet, weer uitbetaald en een bedrag teruggevorderd.

Klager klaagt erover dat de gemeente heeft nagelaten om een lijst te verstrekken van zijn schuldeisers en gerechtelijke deurwaarders. Hiermee kan klager zijn financiën zelfstandig op orde brengen. Ook klaagt hij dat zijn consulent gemaakte fouten niet wil toegeven.

De klacht over het niet verstrekken van een lijst van klager zijn schuldeisers en gerechtelijke deurwaarders is gegrond. In de klachtbehandeling is de gemeente niet op dit punt ingegaan. De gemeente handelt hiermee in strijd met het vereiste van goede motivering.

De klacht over de gemaakte fouten is gegrond. In die zin, dat de tekortkomingen in de gemeentelijke dienstverlening niet zijn toe te schrijven aan de individuele consulent, maar aan de gemeentelijke organisatie als geheel. De gemeente handelt in strijd met het vereiste van goede organisatie.

De ombudsman doet de gemeente in dit rapport één aanbeveling.