Direct naar content

Onverwachte controle, het juiste middel?

Dossier

De onjuiste registratie als monument

Verzoekers aanvraag om een omgevingsvergunning was buiten behandeling gesteld, omdat zijn woning was geregistreerd als monument. Dat bleek een fout te zijn. De gemeente maakt voor de registratie gebruik van een derde partij. De gemeente heeft de fouten inmiddels hersteld. Ik waardeer het dat de gemeente excuses heeft aangeboden.

Ik ben van oordeel dat de gemeente verantwoordelijk is voor de juiste registratie, ook als zij die heeft uitbesteed of daarbij gebruik maakt van de diensten van een derde partij.

De gemeente heeft hiermee gehandeld in strijd met het vereiste van goede organisatie.

De onverwachte controle

Ook kwam de gemeente onaangekondigd bij verzoeker langs voor inspectie. De gemeente is uiteraard bevoegd om onaangekondigd illegale bouwwerken te controleren.

Ik ben van mening dat de gemeente hierbij wel oog moet hebben voor het effect van haar handelen op burgers. Juist als de gemeente vergaande bevoegdheden heeft, is het van belang om deze gepast (dat wil zeggen proportioneel) uit te oefenen. Inmiddels geeft de gemeente aan dat, als zij controleert, controle mogelijk is bij afwijzing of buiten behandelingstelling van de omgevingsvergunning.

Ik vind dat het past in het zorgvuldig omgaan met burgers dat de gemeente om haar doel te bereiken een middel gebruikt dat niet onnodig ingrijpt in het leven van de burger en dat in evenredige verhouding staat tot dat doel. Wel verwacht ik dat als de gemeente excuses maakt voor de bejegening, zij dit duidelijk doet en hierbij empathie toont. Dat betekent dat ik vind dat de gemeente had moeten aangeven dat zij beseft hoe u en uw echtgenote dit optreden hebben ervaren en niet alleen kijkt naar de rechtmatigheid van het optreden.

De gemeente heeft hiermee gehandeld in strijd met het vereiste van evenredigheid.