Direct naar content

Wijziging registratie in Basisregistratie Personen

Rapport

Meneer A en zijn vrouw H zijn van oorsprong Palestijnen uit Syrië. In de Basisregistratie personen is hun nationaliteit geregistreerd als “onbekend”. Zij hebben een verzoek ingediend bij de gemeente om die registratie te wijzigen in “staatloos”. Als ze als staatloos geregistreerd staan komen ze namelijk in aanmerking voor -snellere- naturalisatie tot Nederlander.

De procedure heeft ongeveer acht maanden geduurd voor de gemeente hen geregistreerd heeft als: staatloos. Meneer klaagt dat de gemeente procedurele fouten heeft gemaakt, waaronder bij de aanvraag en de beslistermijnen en stelt hiermee de professionaliteit van de gemeente ter discussie. Ook klaagt meneer dat de gemeente niet respectvol met de familie zou zijn omgegaan.

  • De klacht over een gebrek aan professionaliteit is gegrond. Gedurende diverse fasen van de procedure heeft de gemeente fouten gemaakt. Hierdoor heeft de behandeling van het correctieverzoek onnodig lang geduurd.
  • De klacht over het niet respectvol omgaan met de familie is gegrond. De behandelduur van het verzoek lijkt eindeloos. Hoewel meneer de gemeente meerdere keren om uitsluitsel vraagt, wordt hij in het ongewisse gelaten over de tijd die de gemeente nog nodig heeft.
  • De ombudsman doet de gemeente in dit rapport één aanbeveling.