Direct naar content

Ons privacybeleid

Gegevens vertrouwelijk behandelen

De Gemeentelijke Ombudsman en daarmee ook de Jeugdombudsman Den Haag Leidschendam-Voorburg verwerken voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en hun bedrijfsvoering, persoonsgegevens. Hiermee bedoelen wij, de informatie die direct over iemand gaat, of die naar deze persoon is te herleiden. Zoals een naam, adres of telefoonnummer. Wij vinden het belangrijk dat met deze persoonsgegevens goed wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  

 

Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring

 

Functionaris gegevensbescherming  

De Gemeentelijke Ombudsman Den Haag Leidschendam-Voorburg heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze zorgt ervoor dat wij persoonsgegevens verwerken volgens de wet. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres: fg@denhaag.nl 

 

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?  
Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Gemeentelijke Ombudsman Den Haag Leidschendam-Voorburg, dan kunt u daarover contact met ons opnemen. U kunt dan een e-mail sturen aan: ombudsman@denhaag.nl. Schriftelijk is ook mogelijk. U kunt dan schrijven naar: Gemeentelijke Ombudsman Den Haag Leidschendam-Voorburg, Spui 70, 2511 BT   Den Haag.