Direct naar content

Jaarverslag 2022 Leidschendam-Voorburg

Jaarverslag

In de afgelopen jaren zijn bij de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman relatief weinig klachten binnengekomen van inwoners van Leidschendam-Voorburg. In 2022 is het aantal klachten licht gestegen, maar dat is waarschijnlijk het gevolg van het wegvallen van de corona-beperkingen. Dat lijkt goed nieuws, maar is dat ook zo?

Misschien weten de inwoners van Leidschendam-Voorburg niet waar zij met hun klacht terecht kunnen als zij er met de gemeente niet uitkomen. Een klacht is altijd een kans: voor de burger om invloed uit te oefenen en rechtsbescherming te vinden en voor de gemeente om te signaleren waar het aan schort in de dienstverlening en deze waar nodig te verbeteren. Een gemiste klacht is dus ook een gemiste kans.