Direct naar content

Vakantie, ziek en bijstand

Op vakantie een oproep krijgen om aan het werk te gaan. Dat kan gebeuren als iemand een bijstandsuitkering ontvangt. Per kalenderjaar mag je in totaal maximaal vier weken van huis, bijvoorbeeld voor familiebezoek of vakantie in het buitenland. Daar moet wel toestemming voor worden gevraagd. Wie in Nederland blijft, dient zich aan alle regels voor bijstand te houden. Dat kan ook betekenen: een aanbod voor passend werk accepteren en daarvoor eerder terug naar huis komen. Maar wat gebeurt er als je tijdens de vakantie ziek wordt?

In die situatie belandt mevrouw X. Aan de ombudsman vertelt ze hoe het is gegaan. ‘Ik heb netjes toestemming gevraagd om er een paar weken tussenuit te gaan in eigen land. Dat was okay. Toen ik eenmaal weg was kreeg ik al snel last van pijn in mijn rug. Van vakantie vieren kwam zo weinig meer terecht. Net op dat moment kreeg ik een oproep van de gemeente om me te melden voor passend werk. Daar was ik toen echt niet toe in staat en dat heb ik ook zo doorgegeven. Die pijn is er trouwens nog steeds.’

De gemeente beschouwt deze reactie tijdens haar vakantie als werkweigering, terwijl in de ogen van mevrouw het een ziekmelding was. Ze vreest nu dat er op haar uitkering gekort gaat worden. De ombudsman legt de zaak voor aan de gemeente en vraagt nog eens goed naar het dossier te kijken. Daarop volgt een gesprek met mevrouw. De conclusie is dat ze inderdaad niet in staat was te werken en dat geldt nog steeds. Mevrouw krijgt geen sanctie opgelegd, maar een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsplicht.

Stadskrant 5 / 19-05-2020

Bed, Breakfast & Bureaucratie

Wie een Bed & Breakfast wil beginnen, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het huis volgens het bestemmingsplan uitsluitend bedoeld om te wonen, dan is…

Lees verder: Bed, Breakfast & Bureaucratie
Closeup van een beddensprei en op de achtergrond een groot raam

Stilte na het zagen

Hagenaars zijn gehecht aan het groen in hun straat. Daarom doet het pijn als bomen gekapt gaan worden vanwege ouderdom, ziekte of welke reden dan…

Lees verder: Stilte na het zagen
Man zaagt met kettingzaag een stuk van een liggende boomstam af.

Dertig boetes retour

Dertig foutparkeerders hebben ten onrechte een boete gekregen. Niet zij, maar de gemeente zat fout. De boetes zijn inmiddels terugbetaald en dat is te danken…

Lees verder: Dertig boetes retour
Een man, op de rug bekeken, staat in een blauwe spijkerbloes en hij heeft zijn hand op zijn achterhoofd.