Direct naar content

Stilte na het zagen

Hagenaars zijn gehecht aan het groen in hun straat. Daarom doet het pijn als bomen gekapt gaan worden vanwege ouderdom, ziekte of welke reden dan ook. Mevrouw Z. maakt bezwaar tegen het plan van de gemeente om enkele bomen voor haar huis te kappen en te vervangen door jonge aanplant. Het bezwaar wordt echter ongegrond verklaard, waarna de bomen al snel worden omgezaagd. De stronken blijven zitten.

Dan gebeurt er lange tijd niets. Mevrouw informeert bij de gemeente naar de stand van zaken. Het antwoord helpt haar niet veel verder. De nieuwe aanplant is vertraagd, omdat de stronken nog niet zijn weggehaald. Dat laatste is geen nieuws. Dat ziet mevrouw elke dag als ze het huis uitgaat. Maar wat is de planning? Waarom duurt het zolang?

Een jaar na de kap is het eindelijk zover. Een groenbedrijf haalt de stronken en wortelresten weg en plant in nieuwe voedzame grond de lang verwachte jonge bomen. Mevrouw is blij dat het zover is. Toch dient ze alsnog een klacht in bij de ombudsman over de lange tijd tussen de kap en de aanplant (ruim een jaar). Bovendien heeft de gemeente bewoners slecht geïnformeerd over de voortgang.

De ombudsman reconstrueert de gang van zaken. Uiteraard is het altijd mogelijk dat herplanting om verklaarbare redenen vertraging oploopt. Zeker bij een gevoelig onderwerp als bomenkap moet de gemeente bewoners tijdig en helder informeren over het hoe en waarom. Dat is hier niet gebeurd.

Bovendien heeft de gemeente bepalingen in de eigen kapvergunning overtreden. De aanplant had al negen maanden eerder klaar moeten zijn. Formeel was er daarom een nieuwe vergunning nodig. De ombudsman acht de klacht dan ook gegrond.

Stadskrant nr. 9 / 30-09-2020

Bed, Breakfast & Bureaucratie

Wie een Bed & Breakfast wil beginnen, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het huis volgens het bestemmingsplan uitsluitend bedoeld om te wonen, dan is…

Lees verder: Bed, Breakfast & Bureaucratie
Closeup van een beddensprei en op de achtergrond een groot raam

Dertig boetes retour

Dertig foutparkeerders hebben ten onrechte een boete gekregen. Niet zij, maar de gemeente zat fout. De boetes zijn inmiddels terugbetaald en dat is te danken…

Lees verder: Dertig boetes retour
Een man, op de rug bekeken, staat in een blauwe spijkerbloes en hij heeft zijn hand op zijn achterhoofd.

Onaangepaste keuken

Zonder beschikking kun je geen bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Mevrouw Z wacht en wacht, maar ze ontvangt niet de formele bevestiging…

Lees verder: Onaangepaste keuken
Een keuken met strak wit design met op de voorgrond een aantal kruiden in potten en op de achtergrond een fruitschaal en aangesneden brood.