Direct naar content

Bed, Breakfast & Bureaucratie

Wie een Bed & Breakfast wil beginnen, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het huis volgens het bestemmingsplan uitsluitend bedoeld om te wonen, dan is een vergunning vereist om hiervan te mogen afwijken. Een B&B valt in de categorie ‘kleinschalige verblijfsrecreatie.’

Meneer X lukt het maar niet om een vergunning te krijgen. Hij heeft twee keer een aanvraag ingediend bij de gemeente. Beide keren werden ze niet eens in behandeling genomen omdat belangrijke informatie ontbreekt. Maar de gemeente meldt niet welke gegevens nog moeten worden toegevoegd. Beide keren heeft meneer al wel € 600,- leges moeten betalen.

Hij komt op het spreekuur van de ombudsman. ‘Wat doe ik fout? Ik heb geen idee,’ zegt hij. ‘Vertel me welke informatie er ontbreekt en ik dien weer een aanvraag in.’ Uit de stukken blijkt niet meteen waar het probleem zit. Wel ziet de ombudsman dat meneer waarschijnlijk recht heeft op terugbetaling van een deel van de betaalde leges.

Het beste wat hij kan doen, is contact opnemen met een inspecteur van de gemeente en vragen wat er aan informatie ontbreekt. De ombudsman adviseert pas een volgende aanvraag in te dienen als volledig helder is wat de gemeente wenst. Mocht het langs deze weg nog niet lukken, dan moet meneer beslist opnieuw langskomen.

In plaats van de aanvraag meteen op formele gronden af te wijzen, had de gemeente ook zelf al bij de eerste aanvraag contact kunnen opnemen om uit te leggen wat eraan ontbrak. Dan had meneer niet onnodig twee keer hoge kosten gemaakt.

De gemeente constateert in deze zaak dat een burger – zonder opzet – niet alle noodzakelijke informatie verstrekt, maar feitelijk doet de gemeente daarna hetzelfde. Iets meer oog hebben voor en meedenken met de burger, had deze klacht kunnen voorkomen.

Stadskrant nr. 12 / 23-12-2020

Stilte na het zagen

Hagenaars zijn gehecht aan het groen in hun straat. Daarom doet het pijn als bomen gekapt gaan worden vanwege ouderdom, ziekte of welke reden dan…

Lees verder: Stilte na het zagen
Man zaagt met kettingzaag een stuk van een liggende boomstam af.

Dertig boetes retour

Dertig foutparkeerders hebben ten onrechte een boete gekregen. Niet zij, maar de gemeente zat fout. De boetes zijn inmiddels terugbetaald en dat is te danken…

Lees verder: Dertig boetes retour
Een man, op de rug bekeken, staat in een blauwe spijkerbloes en hij heeft zijn hand op zijn achterhoofd.

Onaangepaste keuken

Zonder beschikking kun je geen bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Mevrouw Z wacht en wacht, maar ze ontvangt niet de formele bevestiging…

Lees verder: Onaangepaste keuken
Een keuken met strak wit design met op de voorgrond een aantal kruiden in potten en op de achtergrond een fruitschaal en aangesneden brood.