Direct naar content

Onaangepaste keuken

Zonder beschikking kun je geen bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente. Mevrouw Z wacht en wacht, maar ze ontvangt niet de formele bevestiging van een beslissing die haar mondeling is meegedeeld. Met als gevolg dat er maanden niets gebeurt, terwijl ze wegens beperkingen dringend aanpassingen in haar keuken nodig heeft.

‘Ik ben gehandicapt aan mijn rechterarm,’ vertelt mevrouw. ‘Vooral bij het koken krijg ik daar steeds meer last van. Twee ergotherapeuten hebben een rapport gemaakt met adviezen voor aanpassingen in de keuken. Ik heb mijn probleem gemeld bij het WMO-loket van de gemeente. Na lange tijd kwam er iemand langs om advies te geven over wat er in mijn situatie gedaan kan worden op basis van de WMO. Hij vond aanpassingen nodig, maar minder dan in het rapport van de ergotherapeuten. Daarna heb ik er nooit meer iets van gehoord.’

Mevrouw wacht nog altijd op het formele advies over haar WMO-melding én op uitvoering van aanpassingen waar de gemeente wèl mee instemt. Haar woningcorporatie moet het werk (laten) uitvoeren, maar ook daar komt ze niet verder. Ze vraagt de ombudsman de zaak te bekijken. Waar het precies fout is gegaan, valt moeilijk te achterhalen. De gemeente zegt de woningcorporatie om een offerte te hebben gevraagd. Daar is nog geen antwoord op gekomen en dat zou de vertraging verklaren.

Maar waarom is er geen beschikking afgegeven? Dat zit zo: als na een WMOmelding het advies is om de verlangde voorzieningen niet of maar gedeeltelijk te vergoeden, dan moet er nog een officiele aanvraag worden ingediend om een beschikking te krijgen. Op een advies volgt niet automatisch een beschikking. De gemeente belooft nu een alsnog ingediende aanvraag snel te verwerken. Mevrouw hoopt door bezwaar te maken tegen de beschikking meer keukenaanpassingen voor elkaar te krijgen.

Stadskrant nr. 6 / 14-06-2020

Bed, Breakfast & Bureaucratie

Wie een Bed & Breakfast wil beginnen, heeft meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het huis volgens het bestemmingsplan uitsluitend bedoeld om te wonen, dan is…

Lees verder: Bed, Breakfast & Bureaucratie
Closeup van een beddensprei en op de achtergrond een groot raam

Dertig boetes retour

Dertig foutparkeerders hebben ten onrechte een boete gekregen. Niet zij, maar de gemeente zat fout. De boetes zijn inmiddels terugbetaald en dat is te danken…

Lees verder: Dertig boetes retour
Een man, op de rug bekeken, staat in een blauwe spijkerbloes en hij heeft zijn hand op zijn achterhoofd.

Stilte na het zagen

Hagenaars zijn gehecht aan het groen in hun straat. Daarom doet het pijn als bomen gekapt gaan worden vanwege ouderdom, ziekte of welke reden dan…

Lees verder: Stilte na het zagen
Man zaagt met kettingzaag een stuk van een liggende boomstam af.