Direct naar content

Gemeentelijke controle op het erf

Rapport

Een onbekende persoon heeft een particulier perceel betreden, en hiervan uitvoerig foto’s gemaakt, zonder zich te wenden tot de eigenaar die op dat moment thuis is. De camera’s op het perceel hebben de onbekende persoon waargenomen. Dit heeft bij de eigenaar en familieleden tot grote angst geleid. Enige tijd later ontvangt de eigenaar een brief van de gemeente. Hieruit blijkt dat de onbekende persoon een gemeentelijk medewerker is, die uitvoering heeft gegeven aan een zichtcontrole.

Eigenaar klaagt dat zij en haar familie door de gemeente onheus zijn bejegend. De gemeente had voorafgaand de zichtcontrole bij de eigenaar kunnen aanbellen. Op die manier was voor de eigenaar duidelijk geweest waarom een onbekende persoon op het perceel aanwezig was, en foto’s maakte. Ook klaagt de eigenaar over het feit dat de gemeente in haar reactie weinig inlevingsvermogen toont, maar eerder een belerende toon aanneemt.

  • De klacht over het niet aanbellen bij de eigenaar is gegrond. De gemeente had bij aanvang van de zichtcontrole de eigenaar moeten informeren. De gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van professionaliteit.
  • De klacht over een gebrek aan inlevingsvermogen is gegrond. Na alle consternatie bij de eigenaar en haar familie, had de gemeente de-escalerend moeten reageren. De ombudsman acht dit bezien vanuit de vereiste van deescalatie niet behoorlijk. De ombudsman doet de gemeente in dit rapport één aanbeveling.