Direct naar content

Informatieverstrekking bij vergunningsverleningen

Rapport

Mevrouw klaagt over de handelwijze van de gemeente rondom de verlening van een vergunning voor een mupi, een digitale reclamezuil, nabij het terras van haar lunchcafé. De ombudsman heeft haar klacht getoetst aan het vereiste van informatieverstrekking en concludeert dat de gemeente op een aantal punten niet behoorlijk heeft gehandeld.

Zo is uit het onderzoek gebleken dat de gemeente de locatie van de mupi niet juist heeft omschreven in de vergunning. Die foute omschrijving is overgenomen in de publicatie waarin bekend is gemaakt dat de vergunning is afgegeven. De locatie die in de publicatie werd omschreven lag een eind verderop in de straat, namelijk aan de andere kant van de kruising van de straat met een andere straat. Op basis van de publicatie is mevrouw er begrijpelijkerwijs vanuit gegaan dat de mupi niet bij haar terras zou komen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de gemeente wist van de foute aanduiding van de locatie toen de vergunning nog niet onherroepelijk was. Toch heeft zij niets gedaan om de fout te herstellen. Dat had zij naar het oordeel van de ombudsman wel moeten doen. Het is van belang dat alle mogelijk belanghebbenden via een publicatie kennis konden nemen van de juiste locatie waarvoor de vergunning was afgegeven. De bekendmaking van een vergunningverlening is immers juist bedoeld als waarborg voor de bescherming van belanghebbenden. Ook oordeelt de ombudsman dat de gemeente mevrouw in het traject dat volgde na de publicatie niet juist en eenduidig heeft geïnformeerd. Lange tijd bestond daardoor bij haar de verwachting dat er een nieuwe vergunning zou worden afgegeven waartegen zij bezwaar kon maken. En de gemeente heeft haar ongenoegen over de gang van zaken ten onrechte niet als klacht herkend en behandeld. De ombudsman doet de gemeente meerdere aanbevelingen.