Direct naar content

Huren via de Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente

Rapport

Meneer huurt een ruimte van de gemeente. Hij klaagt over de gang van zaken rond de afrekening van de servicekosten over 2018, met name over de lange duur ervan. De gemeente houdt zich daarbij volgens hem niet aan de termijn uit de Algemene Bepalingen bij zijn huurcontract.

De ombudsman acht zijn klacht gegrond. De gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van voortvarendheid. Zij heeft zich niet aan de termijn gehouden. Maar ook heeft zij niet, toen duidelijk was dat die termijn niet gehaald zou worden, uit eigen beweging contact met meneer daarover gezocht. Toen meneer zelf navraag deed, heeft zij bovendien geen nieuwe termijn genoemd waarbinnen de afrekening zou plaatsvinden. De ombudsman doet de gemeente in dit rapport twee aanbevelingen.