Direct naar content

Corona-maatregelen t.a.v. eten in De Centrale Bibliotheek

Rapport

Meneer is een frequent bezoeker van de Centrale Bibliotheek in Den Haag, al waar hij aan een onderzoek werkt. Tijdens één van zijn bezoeken wordt hij door een beveiligingsmedewerker aangesproken over het mogelijk consumeren van etenswaren, die meneer op zijn tafel (studieplek) heeft uitgestald. Volgens de beveiligingsmedewerker zijn de huisregels in de bibliotheek aangescherpt in verband met COVID-19. Dit zou blijken uit de talloze posters in de bibliotheek, waar onder meer de tekst “Eten niet is toegestaan” in is opgenomen. Meneer bestrijdt het gemeentelijk standpunt dat ten tijde van het voorval, de posters in de Centrale Bibliotheek waren opgehangen.

Meneer beklaagt zich bij de ombudsman over het gebrek aan objectiviteit en de wijze van de afhandeling van zijn klacht door de gemeente over het optreden van de beveiligingsmedewerker in de Centrale Bibliotheek jegens hem. Tevens vraagt hij aan de ombudsman ervoor te zorgen dat de beveiligingsmedewerker voor de onaangename ervaren bejegening, zijn excuses aanbiedt, en dat hij niet meer zonder grond wordt lastiggevallen.

De gemeente heeft gehandeld in strijd met het vereiste van fair-play. De gemeente heeft nagelaten om in het kader van hoor en wederhoor, het verslag van de beveiligingsmedewerker voor te leggen aan klager, opdat laatstgenoemde hierop kon reageren. Mogelijkerwijs had de gemeente hiermee wel tot een oordeel kunnen komen.

De gemeente heeft de afhandeling van de klacht behoorlijk uitgevoerd. De klacht daarover is ongegrond.

De ombudsman ziet geen aanleiding om de gemeente te adviseren dat de beveiligingsmedewerker zijn excuses bij meneer aanbiedt. Tevens ziet de ombudsman geen aanleiding de gemeente te adviseren over het aanspreken van meneer of andere bezoekers door de beveiligingsmedewerkers. Als bezoekers zich niet houden aan de ‘Huisregels Openbare gebouwen’, is het beveiligingspersoneel ertoe gerechtigd, deze daarop aan te spreken.

De ombudsman doet de gemeente in dit rapport één aanbeveling.