Direct naar content

Beginseluitspraak omgevingsvergunning

Rapport

Eigenaar heeft een appartement, dat deel uit maakt van een huizenblok, gesitueerd in een beschermd stadsgezicht in het Statenkwartier. Hij wenst het appartement uit te breiden met een dakopbouw. Door middel van een beginseluitspraak, wil de eigenaar van de gemeente weten of zijn plan haalbaar is.

Volgens de gemeente duurt het maximaal vier maanden alvorens een beginseluitspraak wordt verstrekt. In de situatie van eigenaar bedraagt de tijdspanne acht maanden, alvorens hij – op eigen aandringen – een (negatieve) beginseluitspraak ontvangt.

Eigenaar klaagt over de gang van zaken tijdens de behandeling van de aanvraag. In het bijzonder de lange behandelduur, de onkunde van de gemeente en de wijze waarop de gemeente met hem is omgegaan.