Direct naar content

Afvalsorteerstraatje in zicht?

Rapport

Op 10 juli 2019 heeft het college het ontwerp plaatsingsplan ondergrondse afvalsorteerstraatjes, waaronder het ondergrondse afvalsorteerstraatje aan de Breitnerlaan ter hoogte van nr. 313 valt, gepubliceerd (Gemeenteblad 2019, 168339). Daarnaast zijn per 11 juli 2019 de huishoudens die direct uitkijken op het afvalsorteerstraatje aan de Breitnerlaan geattendeerd op de vrijgave van de inspraakperiode, die liep van 11 juli tot en met 21 augustus 2019.