Direct naar content

Gemeente Leidschendam-Voorburg laat kansen liggen om dienstverlening en klachtafhandeling te verbeteren

Nieuws

Leidschendam-Voorburg, 9 april 2024 – In 2023 is het aantal klachten dat de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman ontvingen van inwoners van Leidschendam-Voorburg hoger dan vorig jaar. Maar nog steeds veel lager dan wat verwacht mag worden gelet op het aantal contacten dat er tussen de inwoners en de gemeente is op jaarbasis. Dat is een gemiste kans om burgers nog beter van dienst te kunnen zijn, aldus de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman in hun vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2023.

 

Klachten over de gemeente Leidschendam-Voorburg gingen voornamelijk over uitkeringen, schuldhulpverlening en de voorzieningen WMO. De meeste klachten bij de Jeugdombudsman hadden betrekking op onderwijs en leerlingenvervoer.  

 

In het jaarverslag – met als titel ‘Waar een wil is tot goede dienstverlening, is een weg naar goede klachtbehandeling’ – constateren de ombudsmannen dat het voor inwoners niet eenvoudig en laagdrempelig is om te klagen, zeker niet als zij een formele klacht willen indienen. De klachtenregeling van de gemeente is nog steeds te ingewikkeld en de rol van de klachtenfunctionaris blijft vragen oproepen. In 2023 zijn daarbij geen concrete verbeteringen waargenomen. 

 

De Gemeentelijke ombudsman en Jeugdombudsman herhalen de noodzaak van gezamenlijke inspanningen en regelmatig contact tussen henzelf en de gemeente om drempels voor klachten te verlagen en klachten daadwerkelijk te benutten. Dat komt de dienstverlening aan de inwoners van Leidschendam-Voorburg ten goede. Zoals afgesproken, hebben de ombudsmannen er werk van gemaakt om een inloopspreekuur te organiseren in het Servicecentrum in Leidschendam. Zij zijn hier maandelijks aanwezig om vragen en klachten van inwoners te bespreken. De gemeente zou dit overleg beter bekend kunnen maken. 

 

Oproep aan gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

De ombudsmannen roepen de gemeenteraad op haar rol op te pakken om te controleren of de gemeente haar inwoners op de juiste manier bejegent, effectieve dienstverlening biedt en de mogelijkheid creëert om op een laagdrempelige manier recht te halen als iets niet goed gaat. Daarbij kan de raad gebruik maken van de expertise van de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman. Helaas hebben eerdere uitnodigingen tot regelmatig contact weinig opgeleverd. Ook is er te weinig contact met burgemeester en wethouders. Reacties op rapporten blijven te vaak uit of zijn onvoldoende constructief. 

 

Met de wethouder Jeugd is in 2023 positief en constructief contact geweest over problemen inzake leerlingenvervoer en thuiszitters, met als doel de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren voor kinderen en jongeren die hiervan afhankelijk zijn. 

 

De ombudsmannen herhalen hun uitnodiging om in gesprek te gaan over mogelijkheden om van klachten kansen te maken en daarmee de gemeentelijke dienstverlening aan de inwoners te verbeteren.  

 

 

Contact met de ombudsman

Loopt u vast in uw contact met de gemeente? Meld dit dan bij de gemeentelijke ombudsman. Ga naar https://ombudsman.denhaag.nl. Loop je als jongere of als ouder/verzorger vast bij de gemeente? Heb je problemen in de jeugdhulp of kun je niet naar school? Dan kan je bij de Jeugdombudsman terecht. Ga naar https://jeugdombudsman.denhaag.nl. Mailen of bellen met de (jeugd)ombudsman kan ook, via ombudsman@denhaag.nl of 070 – 752 8200 (iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur). Liever langskomen? We zijn iedere eerste donderdag van de maand aanwezig in het Servicecentrum Leidschendam. Kijk op onze website voor de actuele tijden en locaties.