Direct naar content

Gemeentelijke ombudsman en jeugdombudsman formuleren uitgangspunten voor het goed behandelen van agressiemeldingen

Nieuws

De Jeugdombudsman en Gemeentelijke ombudsman hebben uitgangspunten opgesteld voor het handelen rondom GIR-meldingen. Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een voor gemeenten ontwikkeld agressie- en ongevallenregistratiesysteem. Wanneer een ambtenaar meldt dat hij/zij/het zich bedreigd voelt door uitlatingen of gedrag van een burger, kan de gemeente een burger beperken in het contact met de gemeente.

Aanleiding voor het opstellen van genoemde uitgangspunten, zijn de bevindingen van de Jeugdombudsman in een klachtonderzoek, maar ook omdat de ombudsmannen vaker klachten over dit onderwerp ontvangen. Zij zien dat klachten over dit onderwerp de afgelopen jaren toeneemt. Met de uitgangspunten willen zij een handreiking bieden aan de gemeente, met name voor hoe te handelen nadat er een GIR-melding is gedaan. Daarnaast vormen de uitgangspunten een toetsingskader voor toekomstige klachten. De Jeugdombudsman en Gemeentelijke ombudsman vinden het juist dat de gemeente ter bescherming van medewerkers agressief gedrag niet accepteert en dat zij bij geconstateerd agressief gedrag gepaste maatregelen neemt. Dat staat niet ter discussie. Maar wel moet de gemeente daarbij handelen volgens de behoorlijkheidsnormen waaraan de ombudsmannen toetsen.