Direct naar content

Transformatie Willem Dreeshuis

Nieuws

De missende treden op de participatieladder

Het voormalig Haagse Wijk- en Woonzorg complex Willem Dreeshuis in de Bomenbuurt, zal als nieuwe woongemeenschap dienen voor voormalig dak- en thuislozen en voor reguliere sociale huurders. De omwonenden voelen zich onvoldoende gehoord en beklagen zich over de beperkte inspraakmogelijkheden.

De ombudsman heeft een onderzoek ingesteld en komt tot het oordeel dat de participatie niet goed is verlopen. De gemeente is gestart met het informeren en voeren van overleggen met omwonenden, maar tot een participatieoverleg is het nimmer gekomen. De ombudsman doet de gemeente in dit rapport een aanbeveling, namelijk het proces rond burgerparticipatie beter te organiseren en te professionaliseren, zoals in het coalitieakkoord 2019-2022 al is afgesproken.