Jaarverslag 2021

17 juni 2022

jaarverslag gemeentelijke ombudsman

Klacht indienen bij gemeente nog altijd lastig voor burger

DEN HAAG -De Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg hebben in 2021 640 klachten ontvangen van inwoners die ontevreden zijn over de werkwijze van de gemeente. Dat blijkt uit de twee jaarverslagen van deze organisaties over 2021. 

Het gaat wel eens mis in de communicatie tussen burger en overheid. Het is voor burgers vaak moeilijk hun weg te vinden in de klachtenprocedures van gemeenten. Daarnaast is effectieve rechtsbescherming niet voor iedereen in gelijke mate bereikbaar. Procedures voeren kosten vaak geld, vragen kennis en vereisen de aanwezigheid van een (sociaal) netwerk. Niet iedere inwoner in Den Haag of Leidschendam-Voorburg heeft toegang tot deze bronnen.

Klachten

Klachten gingen in 2021 onder andere over de manier waarop bezwaarschriften tegen parkeerboetes en het verkeerd aanbieden van huisvuil werden afgehandeld. Verder klaagden burgers onder meer over de onduidelijke communicatie rondom bouwplannen in de buurt en het niet verschaffen van gehandicaptenkaarten. Ook werd een groep mensen met een WMO-voorziening niet geïnformeerd door de gemeente dat zij vanaf 2022 een eigen bijdrage moest gaan betalen.

De gemeentelijke ombudsman onderzoekt de klachten en beoordeelt deze. De jeugdombudsman helpt bij klachten van jeugdigen of van ouders en hulpverleners van kinderen en jongeren over de gemeente en jeugdhulpinstellingen.

Aanbevelingen voor de gemeente

Op basis van onderzoek naar de klachten geeft de ombudsman aanbevelingen aan de gemeente. Uit de jaarverslagen van 2021 kwamen onder andere de aanbevelingen om naar maatwerk te zoeken bij de afhandeling van klachten en vragen te stellen over de sociale omstandigheden van de inwoners om wie het gaat.

Daarnaast is het van belang om altijd het beste besluit voor het kind te nemen. Bovendien kunnen klachten soms eerder herkend en behandeld worden. Tenslotte kunnen gemeenten en jeugdhulpinstellingen jeugdigen en ouders nog centraler stellen in hun dienstverlening en de klachtbehandeling daarover.

Voor het eerst twee jaarverslagen

Over 2021 brengen de Gemeentelijke ombudsman en de Jeugdombudsman voor het eerst een gescheiden jaarverslag uit, zodat de verschillen van klachten rondom gemeentelijke service en jeugdhulpverlening per doelgroep inzichtelijk zijn. Lees het jaarverslag van Gemeentelijke Ombudsman en het jaarverslag van de Jeugdombudsman door op de links te klikken.

 

 

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg? Dan kunt u bij de Gemeentelijke ombudsman terecht.

Loop je als jongere of als ouder/verzorger vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of kun je niet naar school? Dan kan je bij de Jeugdombudsman terecht.