Direct naar content

Zorgenbrief over onvolledig informeren eigen bijdrage WMO

Brief

U hebt eind 2018 besloten om voortaan een eigen bijdrage te vragen voor bepaalde WMO-voorzieningen (maatwerkvoorzieningen woningaanpassing, maatwerkvoorzieningen vervoer, rolstoelvoorzieningen of sporthulpmiddelen) (BOW/2018.392, RIS301396). Mensen die vóór 25 februari 2019 al zo’n voorziening hadden, moeten daarvoor vanaf 1 januari 2020 een eigen bijdrage gaan betalen. Over deze groep mensen gaat deze brief. De informatie waarover ik beschik1 lijkt erop te duiden dat zij niet, niet adequaat of niet volledig zijn geïnformeerd. Daardoor is er bij hen lange tijd veel onduidelijkheid is geweest over deze wijziging en de gevolgen voor hun specifieke situatie. Dat heeft tot onzekerheid en stress geleid. Verder is niet gebleken dat de gemeente hen een adequate en integrale rechtsbeschermingsmogelijkheid heeft geboden. Ik verzoek u daarom passende maatregelen te nemen voor deze groep mensen.