Kan ik als ondernemer terecht bij de ombudsman?

Als gemeentelijke Ombudsman zijn we er niet alleen voor klachten van bewoners, maar ook voor ondernemers. We behandelen klachten over de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Steeds vaker weten ook ondernemers de weg naar ons te vinden en lossen we op basis van klachten allerlei problemen voor ondernemers op.

Bent u ontevreden over iets wat de gemeente Den Haag of Leidschendam-Voorburg heeft gedaan of nagelaten? Dan kunt u een kosteloos een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld als de gemeente:

· niet of onvoldoende reageert op (herhaalde) verzoeken om overleg/informatie/reactie;

· niet op tijd een beslissing neemt;

· onduidelijke of onvolledige informatie verstrekt;

· u steeds weer om informatie vraagt die u al hebt gegeven.

Gaat uw klacht de hele branche aan? Dan is het verstandig om hierover ook uw brancheorganisatie in te lichten.